ITM vässas i jämställdhet

Grafisk illustration av SDG nr 5 (FN's globala mål för hållbar utveckling om jämställdhet mellan kön).
Publicerad 2019-06-17

Vad kan DU göra under din arbetsdag för att din arbetsplats ska bli mer inkluderande? Ibland kan det vara svårt att se de strukturer som formar kulturen. Men det ska det bli ändring på när jämställdhet hamnar i fokus bland ITM:s chefer.

Jämställdhet är ytterst ett chefsansvar, och när en organisation vill förändra sin kultur går arbetet främst genom just ledarskapet. Av den anledningen har ITM-skolan beslutat att utbilda samtliga chefer i ett ledarskapsprogram med genusperspektiv.

Genom att blanda föredrag med gruppdiskussioner och hemläxor kommer deltagarna att få koll på diskrimineringslagen, bli medvetna om sin egen arbetsmiljö och få verktyg för att skapa en mer jämställd kultur.

Utbildningen är påbörjad och det är Näringslivets ledarskapsakademi som håller i de fyra kurstillfällena. I ett senare skede ska kunskapen från kurserna komma alla medarbetare till del genom workshops.

Tre röster om kursstarten

Martin Edin Grimheden, blivande prefekt för Maskinkonstruktion

Martin Edin Grimheden, prefekt vid Maskinkonstruktion från den 1 juli 2019.

Har du fått någon aha-upplevelse så här långt?

Ett citat som jag tog med mig var ”det räcker inte med medvetenhet och insikt, det måste till vilja och handling”. Aha-upplevelsen var att se att det äntligen finns både vilja och handlingskraft på skolan för att åstadkomma förändring.

Har du redan nu ändrat på något som en följd av kursen?

Ja, jag har övergått från att vilja till att börja handla. Eller åtminstone börjat tänka på hur jag vill handla.

Bäst hittills?

Känslan av att vi vill göra detta tillsammans.

Anneli Ylitalo-Qvarfordt, Verksamhetscontroller

Har du fått någon aha-upplevelse så här långt?

Verkligen en ögonöppnare, framför allt: Varför har jag alltid bara viftat bort allt?

Har du redan nu ändrat på något som en följd av kursen?

Verkligen, här viftas det inte bort någonting länge…

Bäst hittills?

Själva kursbörjan med alla deltagarna samt alla diskussionerna som belyser olika saker.

Morgan Mickelsson, Digitalt lärande

Morgan Mickelsson, tillförordnad chef för enheten Digitalt lärande.

Har du fått någon aha-upplevelse så här långt?

Att lyssna till andra medarbetare - utanför vår enhet och institution - har varit nyttigt för min bild av jämställdheten på KTH.

Har du redan nu ändrat på något som en följd av kursen?

Jag försöker nu att titta på verksamheten närmast mig mer ur ett genusperspektiv, och jag hoppas verkligen att nya insikter och mer kunskap gör mig mer medveten om hur jag kan jobba mot jämställdhet.

Bäst hittills?

Det mest stärkande efter första passet var det tydliga engagemanget från deltagarna, deras vilja att förändra, det känns lovande.

Text: Anna Gullers