KTH-studenter får pris för examensarbete inom teknikens didaktik

Emmeli Fall och David Kirsch med diplom.
Emmeli Fall och David Kirsch med sina diplom för årets bästa examensarbete. Campus Norrköping med Strömmen i Norrköping i bakgrunden.
Publicerad 2019-10-21

NATDID är ett av Sveriges resurscentra och dess uppgift är att stödja skolutveckling på nationell nivå inom naturvetenskap och teknik. Det gör de bland annat genom att sprida resultat från aktuell didaktisk forskning till dem som är verksamma i skolan och att varje år dela ut pris för bästa examensarbete med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas och/eller teknikens didaktik.

I år fick Emmeli Fall och David Kirsch från Civilingenjör och lärare pris för sitt examensarbete med titeln “Koden först. En studie av ett induktivt introduktionsmoment i programmering på Tekniskt basår med bakgrund i funna svårigheter”.

De presenterade sitt examensarbete på konferensen Fobas19NT 17–18/10 för ett 90-tal lärandeforskare och gymnasielärare från hela Sverige.