Till innehåll på sidan

Ladda upp för Science week

Studenter och medarbetare väljer favoriter i årets program

Publicerad 2023-01-18

Årets upplaga av Science week i Södertälje närmar sig med stormsteg. Här möts näringsliv och akademi för att prata om framtida samhällslösningar. Men med närmare 60 programpunkter kan det vara svårt att välja vad man ska gå på. Vi frågade medarbetare och studenter på KTH vad som får dem att gå igång i årets program.

Porträtt på Malin Linngård
Malin Linngård

Malin Linngård, partnerledare för KTH:s strategiska partnerskap med Stockholms stad och Region Stockholm.

Sveriges science parks som motorer för hållbara innovationer

”KTH samarbetar mycket med science parks i regionen, de är otroligt viktiga aktörer, inte minst för att nå ut till SME (små och medelstora företag). Deras roll och hur vi gemensamt kan jobba för att få fram fler hållbara innovationer, är väldigt intressant.

Partnering up for SME development - insights from a master’s degree course

”Det här seminariet är relevant för många, inte minst små och mellanstora företag. Många företag uttrycker intresse av att få samarbeta med KTH:s studenter. Här är ett exempel på ett konkret projekt där det sker samverkan mellan studenter och företag. Företag får se med nya ögon på en utmaning och chansen att visa upp sig som en potentiell framtida arbetsgivare. Studenterna får verkliga utmaningar att ta sig an under studietiden. Win-win.”

Lotta Bohlin, student, energi och miljö, gör master inom hållbar produktionsutveckling

Porträtt av Lotta Bohlin
Lotta Bohlin

Grand opening: hållbarhet i en turbulent tid

"När jag började min utbildning för snart fem år sedan kändes det som att det var gott om tid att nå målen i Agenda 2030. Men har det verkligen hänt tillräckligt? Jag vill veta mer om vad som faktiskt har gjorts, vad som krävs och vilka planer som finns."

Investeringar i hårdvarustartups - för hållbar omställning

"Under hösten har jag gjort ett projekt tillsammans med en hårdvarustartup. Jag har själv sett svårigheterna, men också möjligheterna, att arbeta hållbart från dag ett. Jag vill veta vilka satsningar som görs och hur tankegångarna går gällande nya producerande småföretag."

Hållbar produktion - hur når vi dit?

"Det är intressant att lära sig mer om hur resursintensiva sektorer strävar efter att bli mer hållbara, höra om stora industriers hållbarhetsarbete och hur det fungerar i praktiken"

Porträtt av Elisabeth Ekener
Elisabeth Ekener

Elisabeth Ekener, forskare på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och Teknik.

Samverkan inom hållbar produktion bidrar till en hållbar framtid

”Som forskare inom livscykelanalyser (LCA) blir jag särskilt nyfiken på programpunkten ’Samverkan inom hållbar produktion bidrar till en hållbar framtid’. Jag tror att nyckeln till hållbar omställning är att jobba tillsammans i hela värdekedjan, se både helheten och kopplingarna. Vilket ju är exakt vad LCA går ut på. Att hitta ’hot spots’ i produktsystemet för att sedan kunna lösa problemen i samverkan. Kanske kan min del i värdekedjan göras på ett annat sätt, så att nästa steg i kedjan kan minska sin miljöpåverkan rejält, även om min bara minskar lite?”

Porträtt av Jonas Anund Vogel
Jonas Anund Vogel

Jonas Anund Vogel, föreståndare för Live-in Lab, KTH.

Samverkan för ökad kompetensutveckling och digitalisering i svensk industri

"I mitt arbete med KTH Live-In Lab funderar vi mycket på hur ny, resurseffektiv teknik ska kunna nå marknaden snabbt. Ofta är det en kompetensfråga, kan personalen inte sköta tekniken så vill de inte köpa den. Projekten R4E och ShiftLabs låter som superintressanta initiativ för att vidareutbilda medarbetare och synka teknik och kompetens."

Jesper Gans, student, industriell teknik och hållbarhet, gör master i hållbar produktionsutveckling, Södertälje.

Så säkras spårbarhet i avfall

Porträtt av Jesper Gans
Jesper Gans

Avfall är en resurs! Hur säkrar blockkedja spårbarhet?

"Jag blir nyfiken på de båda föreläsningarna om avfall. Att kunna spåra det är en smart idé som kan möjliggöra cirkulär ekonomi på en riktig skala. Blockkedjor har haft ett ganska dåligt rykte med kryptovalutor så det är superkul att höra om hur det går att använda tekniken på ett sätt som bidrar till hållbarhet genom att spåra avfall."

Hållbarhet som konkurrensfördel för företag

"Alltid kul och intressant att höra om egna initiativ från företag om hållbarhet och att de har insett hållbarhet som en konkurrensfördel på bred front. Eftersom det fortfarande finns många hinder och kunskap som behövs är det här en mycket viktig panel att lyssna på."

The Role of AI for SMEs of the future

"Att artificiell intelligens börjar bli och har blivit en viktig del för företag går inte att säga emot så att höra hur små och medelstora företag kan använda samma teknologier på en mycket mindre skala är väldigt kul."

Investeringar i hårdvarustartups – för hållbar omställning

"Det svåraste för startups är att kunna gå från idé eller prototyp till riktig produktion, så för alla som är intresserade av att se hållbar produktion i Sverige eller vill lansera en egen produkt är den här sortens presentation riktigt viktig."