Malin Engquist på Lärande vann Promisepriset 2018

Publicerad 2018-11-28

Malin Engquist på Institutionen för lärande mottog Promisepriset 2018 för sin uppsats Kommunikation i storskaliga internetbaserade kurser - En kvalitativ studie om karaktären av den sociala interaktionen i diskussionsforum i xMOOCar.

Uppsatsen syftar till att undersöka den sociala interaktionens karaktär i två olika xMOOCar (storskaliga, öppna, internetbaserade kurser). En ökad förståelse för den sociala interaktionen i diskussionsforumen kan vara till hjälp för lärare vid utformningen av undervisningen i xMOOCar. Analyser har genomförts för att belysa olika aspekter av den sociala interaktionen och främjande av lärande i diskussionsforumen.
”Årets vinnare av Promisepriset är en uppsats som rör ett högaktuellt ämne – hur diskussionsforum används av kursdeltagare och lärare för att främja lärande. Diskussionsforum används ibland lite slarvigt som universallösningar för att skapa möjlighet till interaktion, utan att kanske egentligen ifrågasätta hur de kommer att användas, och i vilket syfte. Arbetet ger en inblick i hur interaktionen mellan lärare och deltagare samt deltagare emellan fungerar, och vad den kan bidra med när det kommer till lärandet. Arbetet inkluderar också förslag på förändringar i hur diskussionsforum kan användas i framtiden och konstaterar att de behöver utnyttjas på ett sätt som främjar lärande och social interaktion, för att erbjuda möjlighet till ett livslångt lärande och utbyte av idéer.” (Juryns motivering)

Priset på 10 000 kronor utdelades vid Promise Inspirationskväll den 21 november hos medlemsföretaget Lexicon Interactive i Stockholm.

Promisepriset är instiftat i syfte att stimulera utveckling inom e-learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag.