Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Medel för bergsvetenskaplig forskning - ansök senast 20 oktober

Publicerad 2022-09-26

Stiftelsen Jernkontorsfonden för Bergsvetenskaplig Forskning delar löpande ut medel ”för att främja forskningsverksamheten vid KTH, i första hand inom de bergsvetenskapliga områdena”. Nu är det dags att ansöka för 2022.

Under 2022 kommer 200 000 kronor att delas ut och förutom KTH omfattas Luleå tekniska universitet och Högskolan i Dalarna i utlysningen. Den vänder sig till doktorander, som med lite mer ekonomisk hjälp kan slutföra sin doktorsavhandling och/eller behöver köpa in viss utrustning.

Ansökningsprocess

1. Du som doktorand ansöker om forskningsanslag för att slutföra din doktorsavhandling och bifogar en kort beskrivning av ämnet samt en kalkyl. Ansökan sänds senast 20 oktober 2022 till: 

KTH, Industriell Teknik och Management (ITM)
ITM, attention: Gülten Baysal
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm

3. Sedan skickar ITM:s Utbildningskansli ett förslag till bedömning till Jernkontoret och bifogar samtliga ansökningshandlingar.

4. Beslut om fördelning av anslag och stipendier behandlas vid Jernkontorets fullmäktigesammanträde den 24 november 2022. Samtliga sökanden får därefter skriftligt besked från Jernkontoret.