Till innehåll på sidan

Medel för bergsvetenskaplig forskning - ansök senast 21 oktober

Ansökan är öppen
Publicerad 2020-10-02

Stiftelsen Jernkontorsfonden för Bergsvetenskaplig Forskning delar löpande ut medel ”för att främja forskningsverksamheten vid KTH, i första hand inom de bergsvetenskapliga områdena”. Nu är det dags att ansöka.

Under 2020 kommer 200 000 kronor att delas ut och förutom KTH omfattas Luleå tekniska universitet och Högskolan i Dalarna i utlysningen. Den vänder sig till doktorander, som med lite mer ekonomisk hjälp kan slutföra sin doktorsavhandling och/eller behöver köpa in viss utrustning.

Ansökningsprocess

1. Du som doktorand ansöker om forskningsanslag för att slutföra din doktorsavhandling och bifogar en kort beskrivning av ämnet samt en kalkyl. Ansökan sänds senast 21 oktober 2020 till: 

KTH, Industriell Teknik och Management (ITM)
ITM, attention: Gülten Baysal
Lindstedtsvägen 30
100 44 Stockholm

2. En kommitté vid KTH går igenom ansökningarna och föreslår fördelning av pengarna.

3. Senast den 9 november skickar ITMs Utbildningskansli ett förslag till bedömning till Jernkontoret och bifogar samtliga ansökningshandlingar.

4. Beslut om fördelning av anslag och stipendier behandlas vid Jernkontorets fullmäktigesammanträde den 26 november 2020. Samtliga sökanden får därefter skriftligt besked från Jernkontoret.