Nu blir matavfallet biogas

Matavfall i en hög
Publicerad 2019-07-08

Nästan 40% av det som hamnar i soppåsen är matavfall, enligt Stockholm Vatten och Avfall. Snart kan matresterna från ITM-skolans lunchrum sorteras ut och omvandlas till biogas och biogödsel. I juli ska allt vara förberett och klart.

Sedan en tid tillbaks har KTH Sustainability Office lett ett projekt för att införa sortering av matavfall på KTH och snart är det dags att gå från ord till handling. På ITM-skolan är samtliga pentryn och soprum genomgångna och kommer innan juli månads slut vara startklara för sortering av matrester. I samtliga pentryn kan du därefter slänga ditt matavfall i specifika kärl och i soprummen ska det vara förberett så att lokalvårdare kan föra avfallet vidare. Genom att matavfallssortera bidrar vi till det regionala kretsloppet.

Håll utkik efter sopkärl och informationstavlor i lunchrummen!

Läs mer om ITM-skolans källsortering i separat PDF-fil. (pdf 1,6 MB)

Fakta om biogas och biogödsel från matavfall

Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften. Förutom att biogasen ersätter fossila bränslen ger också den biogödsel som samtidigt framställs minskade växthusgasutsläpp. 

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel till biogödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväven som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Källa: Stockholm Vatten och Avfall