Till innehåll på sidan

"Nu kan alla salstentor rättas digitalt"

Publicerad 2022-02-23

Hej Martin Löfgren på E-lärande som ansvarat för projektet med digital rättning av skannade tentor – berätta vad som händer till nästa tentaperiod?

– Vi har utvecklat en app för Canvas för att digitalt kunna bedöma tentor skrivna i sal. Efter två lyckade piloter kommer appen ”KTH Import Exams” nu att installeras i alla examinationsrum i Canvas. Men lärarna får självklart välja om de vill bedöma tentorna i Canvas eller på papper.

Vad är bakgrunden till att detta införs?

porträtt
Martin Löfgren, Systemspecialist på E-lärande

– Det började med att en lärare inte kunde komma och hämta sina tentor eftersom personen satt fast i Norge när restriktionerna var som hårdast. Då funderade vi på om vi kunde lösa det genom att importera tentorna till Canvas från skanningssystemet Windream – vilket fungerade bra! Vi insåg att det nog fanns fler lärare som skulle uppskatta att slippa bära runt på papper, även om de inte nödvändigtvis satt fast i ett annat land, så vi valde att gå vidare med utvecklingen och jobba mot att göra det tillgängligt för alla kurser på KTH. I skrivande stund har ca 120 examinationer använt appen och ca 14 000 tentor har importerats vilket vi tycker är jättekul såklart!

Finns det fler fördelar än att slippa bära papper?

– Det är en bra funktion när det är flera lärare inblandade eftersom man kan bedöma tentan samtidigt. Men man har också möjlighet att överföra omdömen från Canvas till Ladok via appen ”KTH Transfer to Ladok” vilket har sparat en hel del tid för de lärare som använt båda apparna.

Vad har utmaningarna varit?

– Ur det tekniska perspektivet behövde lite saker ändras på som låg utanför de system vi förvaltar, men vi fick snabbt stöd av våra KTH-kollegor men också av företaget som utvecklar skanningssystemet. Själva rättningen i Canvas var också någonting som vi fick arbeta fram rekommendationer kring då det skiljer sig lite grann från hur man bedömer på papper, men det verkar som att lärarna ganska snabbt hittade sitt sätt att bedöma i Canvas på. 

Berättat för: Anna Gullers

Läs mer om Skannade tentor till Canvas