Reseräkningar, utlägg och arvoden - deadline 1/6

Publicerad 2017-05-29

På torsdag, den 1 juni, är det deadline avseende reseräkningar, utlägg och arvoden.

Underlagen måste då vara Deans Office/personalstaben tillhanda för att garantera utbetalning den 12 juni.

// Anna Thöresson Berg

HR-ansvarig

Till sidans topp