Reseräkningar, utlägg och arvoden - deadline 1/9

Publicerad 2017-06-28

På måndag, den 1 September, är det deadline avseende reseräkningar, utlägg och arvoden.

Underlagen måste då vara Deans Office/personalstaben tillhanda för att garantera utbetalning den 12 September.

// Anna Thöresson Berg

HR-ansvarig

Till sidans topp