Reseräkningar, utlägg och arvoden - deadline 12/5

Publicerad 2017-05-08

På fredag, den 12 maj, är det deadline avseende reseräkningar, utlägg och arvoden.

Underlagen måste då vara Deans Office/personalstaben tillhanda för att garantera utbetalning den 25 maj.

// Anna Thöresson Berg

HR-ansvarig

Till sidans topp