Till innehåll på sidan

Så här hanterar ITM covid-19

Man i vitt som snyter sig.
Foto: Brittany Colette på Unsplash
Publicerad 2020-10-20

Måste jag rapportera till jobbet att jag har covid-19, vad händer när en student blir smittad – och spärrar KTH passerkorten? Andreas Alm Arvidsson på utbildningskansliet och Anna Blendow på HR svarar på vanliga frågor om covid-19 på ITM.

Om jag har konstaterad covid-19, måste jag som KTH-anställd rapportera det till min arbetsgivare?

Det finns ingen skyldighet att rapportera att man har covid-19, eller vilken annan sjukdom man än drabbas av, men däremot kan det vara lämpligt.

Får den smittades kollegor reda på att någon i arbetsgruppen är coronasjuk eller är det sekretessbelagt​?

Det är den smittade som måste ge sitt medgivande för att kunna informera andra kollegor om att man har en smittsam sjukdom.

Måste studenterna rapportera konstaterad covid-19?

Nej, studenterna har inte heller någon skyldighet att rapportera det till KTH. Det är studenten som har ansvar för smittspårningen och inte KTH.

Vad händer på skolan om en student testar positivt för covid-19?

Om någon student meddelar oss att hen är testad positivt så ställer vi om kurserna som studenten deltagit i fysiskt på campus till distansundervisning för att begränsa smittspridningen.

Spärras passerkorten?

Nej vi spärrar inga passerkort. På maskinkonstruktion har man stängt vissa labb-lokaler för studenterna.

Blir det neddragningar i personalen när alla konferenser, event med mera är inställda?

Nej, det finns inga sådana planer.

Varför får man inte möblera om i ITM:s lokaler?

Möblerna är utställda för att ha en god distans mellan personerna som ska sitta i rummet.

Vet vi hur smittläget ser ut på ITM?

Det finns flera konstaterade fall bland studenter på KTH och på ITM. KTH:s mål är att försöka minska smittspridningen genom att exempelvis ställa om undervisning till distansundervisning. Det vi gör på ITM är att minska risken för att sprida smitta, inte föra statistik över antalet smittade, det är regionens eller smittskyddets uppgift.

Vad händer om smittan ökar igen, tror ni?

KTH följer utvecklingen och har dialog med smittskyddet i Region Stockholm. KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är beredda om nya rekommendationer skulle införas för högskolevärlden.

Text: Anna Gullers