Till innehåll på sidan

Sök stipendier från ITM-skolans stiftelser

Ansökan är öppen
Publicerad 2020-09-04

Nu utlyser ITM-skolans stiftelser ett antal stipendier, som du kan söka fram till den 23 september, 2020.

Allmän information om ITM-skolans utlysningar

Ansökningsperiod: 2 september – 23 september 2020

Observera att alla resor måste bokas enligt KTH:s riktlinjer för resor

Det är viktigt att du läser anvisningarna noga. Ansökan ska ske elektroniskt. För samtliga stipendier gäller att i ansökan ska ändamålet med stipendiet anges samt en kostnadsberäkning bifogas.

Alla resestipendier betalas med automatik direkt till stipendiatens skola/avdelning. Det är inte längre möjligt att få ett resestipendium utbetalt till sitt eget bankkonto. Undantag från denna regel är endast aktuellt i de fall som stipendium tilldelas studerande på grund- och avancerad nivå.

Budgetblankett  måste fyllas i och bifogas ansökan. Fyll i budgetformuläret och spara ner det tillsammans med bilagor innan du börjar fylla i din ansökan. Budgeten ska baseras på förväntade verkliga resekostnader. Bifoga underlag som visar hur du har räknat ut dina kostnader (kan vara utskrifter från skärmen el dyl. eller kopia på en biljett om det finns). Övriga kostnader både specificeras och motiveras.

Budgetblankett

Stiftelsen Bergshögskolans jubileumsfond

Disponibelt belopp 32 900 kr

Stiftelsens ändamål är att till lärare och doktorander verksamma inom materialvetenskap utdela resestipendier, studiestipendier till doktorand vid Materialvetenskap.

Stiftelsen Georg Elfving

Disponibelt belopp 51 000 kr

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendium till doktorander antagna till forskarämnet energiteknik, som utmärkt sig för framgång i studierna samt har ett hedrande uppförande.

Stiftelsen A H Göransson

Disponibelt belopp 113 600 kr

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendium åt person av svensk nationalitet, som har grundexamen från Materialvetenskap. Doktorander inom vetenskaplig forskning som kan bli av betydelse för svenskt järn och ståls framställning och förädling.

Ansökan ska klart beskriva ändamålet med stipendiet samt åtföljas av betyg, rekommendation av handledare samt kostnadsberäkning.

Stiftelsen Walfrid Peterssons minnesfond

Disponibelt belopp 50 800 kr

Stipendiet är avsett som anslag till forskning för lärare och doktorander inom materialvetenskap. Grundexamen för doktorander får inte vara äldre än ett år. Ansökan ska innehålla en beskrivning av ändamålet med forskningen. En kortfattad redogörelse över uppnådda forskningsresultat ska inlämnas inom 2 år. Redogörelsen kan även lämnas i form av publicerad skrift eller såsom föredrag.

Stipendium kan även utdelas som resebidrag till lärare. För resestipendium ska kortfattad redogörelse inkomma inom en månad efter avslutad resa.

Yngströms Stiftelse

Disponibelt belopp 57 100 kr

Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendium till person av svensk nationalitet som har grundexamen i Materialvetenskap och som avser slutföra forskarstudier och avlägga licentiat- eller doktorsexamen. Doktorander inom järnets metallurgi har företräde.

Ansökan ska klart beskriva ändamålet med stipendiet samt åtföljas av betyg, rekommendation av handledare samt kostnadsberäkning.

Villkor

Samtliga sökande får skriftligt besked om resultatet via e-post.

Mottagare av resestipendium ska senast en månad efter avslutad resa fylla i formuläret för reserapport .

Vid inställd resa är det möjligt att upp till ett år efter ursprungligt beslutsdatum, ansöka om en ändring av resa.

Mer information och blankett för ändring av resa

Om ändring av resa inte är möjlig, ska återbetalning av stipendium göras genast. Kontakta stipendier@kth.se  för information om hur återbetalning sker.

Kontakt

För mer information kontakta Gülten Baysal, gulten@kth.se

Läs mer om hur du ansöker på KTH.se