Till innehåll på sidan

Surfplattor gör tentorna flexiblare

Lektionssal med surfplattor.
ITM-skolan har köpt in 95 surfplattor som huvudsakligen ska användas för examination.
Publicerad 2022-11-16

KTH:s examinationsformer utvecklas till att bli mer flexibla och mer digitala. ITM-skolan har köpt 95 nya surfplattor som kan användas för digitala examinationer i praktiskt taget alla salar. Campus Södertälje har testat att examinera med surfplattor med lyckats resultat.

Adjö papper, hej digitala tentor. KTH:s examinationer blir alltmer flexibla och framför allt mer digitala. De nya möjligheterna ska effektivisera de administrativa processerna kring tentorna och ge lärarna möjlighet att individanpassa dem. KTH håller på att bygga upp ett stöd för nya examinationsformer centralt, men även lokalt på skolorna.

Under pandemin tog digitaliseringen fart på ITM och skolan ligger idag långt framme med tentor i datorsal. ITM har köpt in 95 surfplattor som huvudsakligen ska användas för examination.

Glad man och kvinna med surfplattor i händerna.
Peter Parlour och Nicole Arthur Cabrera från ITM:s E-learningteam.

– Generellt är det brist på datorsalar både för tentatillfällen och för labbar. Med surfplattorna kan vi ha digitala moment i undervisning och examination i så gott som vilket rum som helst på campus, bara det är stort nog. De rum som tidigare var för små för digitala tentor kan nu användas, inte minst vid tillfällen när extrarum behövs för att komplettera datorsalarna. Det här betyder också att tentor och labbar som annars sprids ut på olika ställen kan hållas i närheten av varandra, säger Peter Parlour från ITM:s E-learningteam.

På Campus Södertälje har teamet under september testat surfplattorna på delar av tentorna.

Det första testet gjordes med 10 surfplattor på en omtenta i juni.

– Läraren var först lite tveksam och orolig för att studenterna inte skulle känna sig bekväma med en surfplatta. Men det visade sig i utvärderingen att studenterna var mycket positiva, berättar Nicole Arthur Cabrera från ITM:s E-learningteam. 

De första hindren handlade något oväntat om logistik snarare än om själva tekniken. Hur transporterar man ett större antal surfplattor på ett campus med tanke på vad de väger och så att de inte skadas? Och var placerar man bäst laddningsuttag så att det blir säkert i en tentamiljö?

Sedan de första försöken i somras har Södertälje avverkat en hel rad med tentor där surfplattor ingår. Antalet studenter har legat runt 15 per tentatillfälle men nyligen genomfördes en tenta med 27 surfplattor – en succé enligt Nicole.

– Ytterligare en fördel är att det studenterna gör på skärmen blir mindre synligt för resten av klassen och därför är avståndet mellan studenterna mer flexibelt.

Surfplattorna kommer även att ha ett liv utanför tentorna. Surfplattornas pekskärm ger ritmöjligheter, vilket gänget på E-learning tänker implementera i laborationer och i klassrumsundervisning.

– Alla kurser kan förbättras med surfplattor, men hittills har vi sett störst intresse från institutionerna INDEK och Materialvetenskap, säger Peter Parlour. 

Text: Anna Gullers

Så kommer du igång

Så här använder du ITM:s surfplattor

– För närvarande förvaras surfplattorna på Campus Valhallavägen och kommer bara att användas här.
Ett bokningssystem där lärare kan boka surfplattor till sina kurser är på väg, vilket också kommer att göra det möjligt för oss att övervaka surfplattanvändning och prestanda mer på djupet, säger Nicole Arthur Cabrera från ITM E-learningteam.

Vad behöver lärare veta för att börja använda surfplattorna?

– Hur vill du använda surfplattorna – till en tenta eller en klassaktivitet? Och för hur många elever? Det nuvarande utbudet är 60 surfplattor, snart 90, vilket just nu begränsar vilka kurser som kan använda surfplattor. Lärare kan använda surfplattor för tentor i Safe Exam Browser, tentor där eleverna letar upp information eller klassaktiviteter som behöver internet, Canvas, Möbius etc.

Kontakta itm-elearning@kth.se  för att diskutera hur du kan använda surfplattorna i din kurs.