Nyheter ITM

 • Seminarieserie om plagiering

  Publicerad 2008-11-24
  Plagieringsfusk ses som ett problem inom högre utbildning, såväl internationellt som i den svenska högskolan. Ny teknik har gjort all världens information tillgänglig för våra studenter, vilket påverkar hur de tar sig an sina studieuppgifter. Högskolan behöver stödja studenterna att förstå de krav och förväntningar som ställs på dem i utbildningen.

 • Förebyggande brand - övning med brandsläckare, 24 nov

  Publicerad 2008-11-18
  Praktik med handbrandsläckare som ger deltagarna utbildning i praktiskt handhavande av handbrandsläckare och att släcka brand i fyrfat.

 • Webbkurs i ”Miljö och hållbar utveckling”

  Publicerad 2008-11-13
  En webbkurs i miljö och hållbar utveckling för skolans anställda.

 • Besök av ergonom

  Publicerad 2008-10-06
  Besök av ergonom Margaretha Wennerstein, Feelgood.

 • Utlysning av ITM-skolans stipendier, Okt 2008

 • Course in fire prevention

  Publicerad 2008-10-03
  A half day course in fire prevention is offered to all employees at the ITM school on Wednesday October 29, at 08.30—12.00, lecture hall A2, Östermalmsgatan 26 (Architecture).

 • Utbildning i förebyggande brand

  Publicerad 2008-10-03
  En halvdagsutbildning i förebyggande brand erbjuds för alla anställda på ITM-skolan Tisdagen den 28 oktober kl 08.30—12.00, sal A2, Östermalmsgatan 26 (Arkitektur).

 • Föreläsning om utvecklings- och lönesamtal

  Publicerad 2008-10-02
  Tisdagen den 14 oktober kl. 13-16, inklusive paus. Plats: Sal FR4, Alba Nova. Roslagstullsbacken 21.

 • "Tryckeritjänster ITM 081001-090831"

  Publicerad 2008-09-30
  Skolan har tecknat ett leveransavtal för tryckeritjänster. För tryckeriprodukterna ingående i avtalet måste du som anställd på ITM skolan använda angivet företag.

 • Information ”Samordnad administration” vid ITM

  Publicerad 2008-09-24
  Text Text i fetstil Länkgrupp Text Samtlig administrativ personal vid ITM‐skolan är varmt välkommen till ett informationstillfälle den 6 oktober kl 14.00 i sal A425, D,Brinellvägen 85, plan 4.

 • Kick-off/höstmöte den 23 oktober 2008

  Publicerad 2008-09-15
  Du som är anställd på skolan välkomnas till kick-off/höstmöte.

 • Höstens fortsättningskurser på KTH Learning Lab, 2008

  Publicerad 2008-09-03
  Höstens kurser för lärare på KTH Learning Lab.

 • Mottagning av internationella studenter på ITM-skolan

  Publicerad 2008-07-03
  I augusti/september kommer många nyanlända utbytesstudenter och Masterstudenter till ITM skolan.

 • Utlysning av stipendier

  Publicerad 2008-05-22
  Stiftelsen Walfrid Peterssons Minnesfond Stipendiet avser resebidrag och riktar sig till lärare inom utbildningsområdena maskinteknik och materialvetenskap vid KTH. Disponibelt belopp 42 000 kr.

 • Tryck och formgivning

  Publicerad 2008-04-08
  KTH har ramavtal för tryck och formgivning. Vilket innebär att vid tryck eller formgivning externt måste ett avrop ske till av KTH upphandlade tryckerier/byråer.

 • Sökes: Funktionsansvaríg för Dokumenthantering

  Publicerad 2008-02-29
  Skolan för industriell teknik och organisation har beslutat att inrätta en ny tjänst vid skolan med funktionsansvar för dokumenthantering.

 • Resestipendier

  Publicerad 2008-02-19
  Resestipendier för för forskarstuderande, forskare, lärare, vissa andra anställda samt i vissa fall teknologer vid KTH.

 • Beslut från Högskoleverket om nya antagningsregler till högskolan 2010

  Publicerad 2007-12-13
  Högskoleverket har beslutat om vilka områdesbehörigheter och områdeskurser som ska tillämpas vid antagningen till högskolan hösten 2010.

 • Nytt avtal för tryck och formgivning

  Publicerad 2007-12-11
  Avtalet gäller from 1/12-2007. Uppdraget avser framtagning av följande trycksaker för KTH; licentiat- och doktorsavhandlingar, rapportserier, kompendier, visitkort, korrespondenskort, brevpapper, enklare foldrar, postersoch affischer samt layout och originalproduktion för dessa trycksaker enligt kravspecifikationen, bilaga 1 i avtalet. Därutöver tillkommer kopiering både i svart/vitt och i färg samt OH-utskrifter.

 • Tobias Grundel blir IT-ansvarig

  Publicerad 2007-12-05
  Tobias Grundel på Maskinkonstruktion blir IT-ansvarig på skolan. Se beslut till höger.

Till sidans topp