Rapportera miljöavvikelse

Har du sett något som avviker från hur vi på KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera det här.
Du kan också ställa frågor och lämna förbättringsförslag till oss på KTH Sustainability Office, avdelningen för Hållbarhet, Fastighet och Service, GVS.

Allt som skickas in dokumenteras och följs upp, avvikelser stängs genom att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs. Varje år görs också en sammanställning som presenteras för ledningen.