Till innehåll på sidan

Rapportera miljöavvikelse

Har du sett något som avviker från hur vi på KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?
Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera det här.
Du kan också ställa frågor och lämna förbättringsförslag till oss på KTH Sustainability Office, Fastighetsavdelningen, GVS.

Allt som skickas in dokumenteras och följs upp, avvikelser stängs genom att korrigerande och förebyggande åtgärder genomförs. Varje år görs också en sammanställning som presenteras för ledningen.

Vad säger ISO14001?

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

En avvikelse inträffar när ett krav i miljöledningssystemet inte uppfylls. En korrigerande åtgärd är en åtgärd som genomförs för att avvikelsen ska avhjälpas och en förebyggande åtgärd är en åtgärd som genomförs för att en avvikelse inte ska kunna inträffa.