Till innehåll på sidan

Utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan för ämne på forskarnivå samt kursplaner

Allmänna studieplaner för ämne på forskarnivå finns publicerade på webbsida för doktorander. Klicka här för att komma till KTH:s doktorsprogram och ämnen  (webbsidan är på engelska).

Kursplaner för utbildning på forskarnivå finns publicerade i Kurs- och programkatalogen. Klicka här för att komma till Kurs- och programkatalogen .

Andra styrdokument