Till innehåll på sidan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finns styrdokument gällande behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursplaner och utbildningsplaner

KTH:s kursplaner och utbildningsplaner finns publicerade i Kurs- och programkatalogen. Klicka här för att komma till Kurs- och programkatalogen .

Hantering av programutbud

Tentamensregler

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Anvisning om tentamensregler vid KTH (pdf 121 kB) 2018-10-19 Utbildningsstöd

Examensarbete - övergripande riktlinjer

KTH:s riktlinjer för examensarbete är under omarbetning. För särskild behörighet se beslut:

V-2018-0564 Beslut om särskild behörighet i kursplaner för examensarbetskurser (pdf 694 kB)

V-2019-0644 Delvis korrigering av krav på särskild behörighet för examensarbete på grundnivå om 15 h (pdf 73 kB)

Hantering av vissa studentärenden

Examen på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning)

Stipendier till studenter

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Tilldelning av stipendier (pdf 335 kB) 2009-01-01 Personalavdelningen