Till innehåll på sidan

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här finns styrdokument gällande behörighetsgivande utbildning och utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursplaner och utbildningsplaner

KTH:s kursplaner och utbildningsplaner finns publicerade i Kurs- och programkatalogen. Klicka här för att komma till Kurs- och programkatalogen .

Hantering av programutbud

Tentamensregler

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Anvisning om tentamensregler vid KTH (pdf 121 kB) 2018-10-19 Utbildningsstöd

Examensarbete - övergripande riktlinjer

KTH:s riktlinjer för examensarbete är under omarbetning. För särskild behörighet se beslut:

V-2018-0564 Beslut om särskild behörighet i kursplaner för examensarbetskurser (pdf 694 kB)

V-2019-0644 Delvis korrigering av krav på särskild behörighet för examensarbete på grundnivå om 15 h (pdf 73 kB)

Studieavgifter och hantering av vissa studentärenden

Examen på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning)

Stipendier till studenter

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Tilldelning av stipendier (pdf 335 kB) 2009-01-01 Personalavdelningen