Till innehåll på sidan

Funktionen Lärandemål i Canvas

Med funktionen "Lärandemål" (Outcomes) kan du följa dina studenters utveckling i kursen, och studenterna kan se hur de själva ligger till utifrån kursens mål. Du kan aktivera en "Bedömningsöversikt för måluppfyllelse" (Learning Mastery Gradebook) för lärare och en "Studentöversikt för lärandemål" (Student Learning Mastery Gradebook) för studenter. Översikterna samlar studenternas prestationer och resultat kopplade till kursens mål eller kriterier.

Du kan använda funktionen för att lägga till kursens lärandemål och målrelaterade betygskriterier och sedan koppla dem till uppgifter eller quiz i Canvas. Den ger dig ett verktyg att följa dina studenters måluppfyllelse för olika lärandemål genom kursens examinationsmoment. Du kan använda funktionen på ett formativt eller ett summativt sätt.

Lägga till och göra inställningar för lärandemål

Lägg till lärandemål och ställ in dem så att de passar just ditt kursupplägg. Du kan namnge, beskriva, och lägga till en hanteringsmetod för lärandemålet i form av måluppfyllelse och hur den ska uppnås.

Läs mer om att lägga till lärandemål .

Använda lärandemål för bedömning av uppgifter

Koppla lärandemål till uppgifter för att kunna bedöma dem utifrån måluppfyllelse och kursens målrelaterade betygskriterier. När målen kopplas till uppgifter finns möjligheten att anpassa målen så att det passar just ditt bedömningstillfälle.

Läs mer om att använda lärandemål för bedömning .

Bedömningsöversikt för måluppfyllelse för lärare och studenter

Aktivera översiktsvyer för att få tillgång till sammanställningar av resultat för lärandemålen. Du får en enkel översikt av vilka studenter som uppnått vilka mål, och om det är något lärandemål som fler studenter i kursen har låga resultat på.

Läs mer om bedömningsöversikten för måluppfyllelse för lärare och studenter .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-23