Till innehåll på sidan

Instruktioner för genomförande av programspecifika digitala event

Följande instruktioner är framtagna för dig som ska planera och genomföra ett programspecifikt digitalt event för antagna studenter. Under vårterminen 2021 genomfördes ett tjugotal programspecifika event för antagna studenter. Efter bra feedback från både studenter och programansvariga hoppas vi nu att ännu fler program vill anordna liknande event vårterminen 2022. 

Event för antagna

Syftet med eventen är att erbjuda antagna studenter en djupare inblick i sitt program och vad de kan förvänta sig under, och efter, studierna. Dessutom är det en möjlighet att i ett tidigt skede träffa representanter från programmet och ställa programrelaterade frågor. 

Hur du går till väga

  • Kontakta Bror-Emil Karlsson  (gruppen för internationell studentrekrytering) och meddela att du planerar att genomföra ett event. Vi vill hjälpa till att marknadsföra eventet!
  • Bestäm datum och tid för eventet. Vi rekommenderar att du genomför eventet under maj månad. I april erbjuder vi en rad webbinarier som målgruppen kommer att ta del av. 
  • Vi rekommenderar att PA deltar tillsammans med en eller två studenter från programmet och eventuellt en masterkoordinator. 
  • PA bestämmer vad eventet ska handla om och vad presentationen innehåller. Vi kan bidra med förslag på agenda och inspiration från tidigare år. 
  • Boka ett Zoom-möte och skicka möteslänken i inbjudningar till de antagna studenterna för ditt program. Se inbjudningsmall nedan.

Event för presumtiva studenter

Mer information kommer till hösten 2022.

Innehållsansvarig:Åsa Andersson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-12