Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inför examinationsperiod 4 och omexaminationer för P3 och P4, våren 2022

Information från utbildningsstöd (EDO) och utbildningsplattformen

EXAMINATION

Publicerad 2022-05-10

Här kommer lite samlad information och påminnelser inför resten av vårterminens examinationsperioder 2022; examinationsperiod för P4 i maj-juni samt omexaminationerna för P3 i juni och P4 i augusti.

Support, öppettider och FAQ

Skapa examinationen

Har du frågor om eller önskar du handledning angående upplägget av examinationen? Kontakta e-learning@kth.se  märk ditt ärende: handledning examination. Vi svarar inom två arbetsdagar.

E-lärandes info inför julledighet och period 3

IT-support

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider är vardagar 08:00-16:30.

För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00.

Tentamensadministration för funkastöd

Om du som examinator har frågor om salsplacering eller andra frågor kring examination för studenter med stöd från Funka, kontakta då tentamensadministration vid respektive campus.

Campus:
tentafunka@kth.se 

Flemingsberg:
studentexp@sth.kth.se

Södertälje:
service-hpu@kth.se

Kista:
student-support@eecs.kth.se

FAQ

Vanliga frågor och svar FAQ om examination

Kom ihåg

Informera i Canvas

Examinator ansvarar för att i god tid före examinationstillfället informera studenterna i Canvas om examinationens former och genomförande.

Information att delge studenter inför examinationstillfället

Funkastöd

Inför examinationstillfället är det tentamensadministrationen på respektive campus som är ingången för hantering av studenter med kompensatoriskt stöd. Se inforutan för kontaktuppgifter för respektive campus.

Funkas rekommendationer kring hantering av stöd under examination

Digital examination i datorsal med nedlåsning (Safe exam browser, SEB)

För dig som ska genomföra digital examination i datorsal med nedlåsning är det viktigt att med god framförhållning kontakta tentamensadministrationen på din skola. Tentamensadministrationen ska hinna ordna med salar, beställa examinationskonto för nedlåsning med SEB samt kontakta Tentafunka vid behov. Läs mer på sidan om .

Verktyg för att underlätta bedömning

Boka workshop

Om du eller ditt lärarlag/enhet vill lära känna funktionerna KTH Import Exams och/eller KTH Transfer to Ladok erbjuder E-lärande personlig handledning eller workshop med presentation och frågestund om digital bedömning i Canvas. Kontakta E-lärande på e-learning@kth.se .

Boka workshop med E-lärande

I Canvas finns två verktyg som utvecklats av utbildningsplattformen för att underlätta bedömningsarbetet.

KTH Import Exams

Du som vill slippa pappershantering kan bedöma din salstenta digitalt i Canvas med funktionen KTH Import Exams. Funktionen finns installerad alla examinationsrum, men du måste själv aktivera den. Läs mer om hur KTH Import Exams fungerar på sidan om Skannade tentor till Canvas .

KTH Transfer to Ladok

När bedömningen är klar kan resultatet överföras säkert till Ladok med hjälp av funktionen KTH Transfer to Ladok. Funktionen har nyligen uppdaterats. Utöver en del buggfix, ges nu bättre stöd för vad som kan rapporteras samtidigt. Bland annat är det nu enklare att föra över kolumnen “Summa” (Total) från omdömesboken i Canvas till Ladok. Läs mer på sidan om Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok .

Webbresurser

Här är några genvägar till stödresurser på intranätet:

Kontakt

Kontaktperson på skola

Varje skola har en kontaktperson för planering och samordning av administrativa utvecklingsfrågor som rör examination.

Kontakt för examination

Stöd för digitalt lärande 

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .