Till innehåll på sidan

Bedöma resultat från New Quizzes i Canvas

I denna guide beskrivs hur SpeedGrader hanterar resultat från New Quizzes. Guiden visar steg för steg vilka bedömningsfunktioner som fungerar för ett quiz. Observera att resultat från quiz ej kan hanteras på samma sätt som inlämningar från en uppgift i Canvas. Här kan du se vilka funktioner som erbjuds för bedömning av ett quiz. 

Så här bedömer du

1. Öppna "Omdömen" (Grades). I kursnavigeringen (Canvas vänstermeny) klickar du på Omdömen.

Skärmdump Canvas kursnavigering med Grades, engelska för Omdömen, markerad.

2. Öppna SpeedGrader genom att föra muspekaren till rubriken i kolumnen för den uppgift du vill bedöma [1]. I den meny som kommer upp (tre punkter) klickar du vidare på länken för SpeedGrader [2].

Skärmdump Omdömen med öppen meny vid uppgift. 1 vid uppgiftsnamn, 2 vid Speedgrader i menyn.

Dold bedömning

Ikon av ett öppet öga som är överstruket.

Kontrollera att dold bedömning är aktiverat innan du börjar bedömningsarbetet, så att inte studenterna ser din bedömning innan du är färdig för att publicera den. Du ser att dold bedömning är aktiverat genom att ögonsymbolen i övre menyfältet är överstruket.

Dolt resultat och dold bedömning av frågor som automatbedöms

Att dölja resultat från automatbedömda frågor görs före quizet genomförs, i quizets inställningar.

  1. Öppna quizet i "bygg-läge", det vill säga där du kan redigera frågorna.
  2. Gå till quizets menyval "inställningar" (settings) som du hittar längst upp i quizet.
  3. Markera "Begränsa visning av studentresultat" (Restrict student result view).

Nu kommer studenterna då de avslutar quizet att få ett meddelande om att quizet är inlämnat, istället för att få information om resultatet. Studenterna kommer inte heller se kommentarer du skriver per fråga i quizet.

Om du i bedömningsöversikten  valt inställningen "Publicera omdömen manuellt” (Manually post grades) kommer SpeedGrader att dölja studenternas resultat tills du väljer att publicera det. Symbolen (ögat) i SpeedGrader som visar om resultat är dolda kommer dock först visas först efter att en student har lämnat in. Innan en student lämnat in kommer ögat visas som ej överstruket. Då första studenten lämnar in ändras symbolen till överstruken. Det vill säga, studenterna kan inte se sitt resultat genom "Omdömen" (Grades).

Om du önskar att symbolen ska visas som överstruken innan en verklig student ser quizet kan du genomföra quizet i "studentvyn" (student view) och sedan kontrollera med hjälp av ögon-symbolen att bedömningen är dold.

Inlämnat quiz i SpeedGrader

Nedanför det övre navigeringsfältet i SpeedGrader finns arbetet som din student har lämnat in. SpeedGrader visar videoinspelningar, textinlägg, några webbsidor och vanliga filer som pdf, doc, docx, pptx o.s.v. Om inlämningen är en uppgift (assignment) och inte ett quiz kan du även rita, markera och lägga till kommentar direkt i dokumentet.

Aktivera anonym bedömning

Du kan aktivera anonym bedömning genom att trycka på kugghjulet, sen "Alternativ" och sen kryssa i rutan för "Dölj studentnamn i SpeedGrader" .

Quizet i SpeedGrader

Studentens inlämning och summering av preliminärt resultat visas i huvudfönstret [1]. Inlämningstid finns i sidolisten, och har studenten gjort upprepade försök kan du byta mellan dem här [2], och kan skriva en kommentar här [3].

Ovanför kommentarsfältet hittar du knappen för kommentarbiblioteket till höger (ej synlig i bilden), där du kan lägga till och spara kommentarer som används ofta. För att använda en sparad kommentar klickar du på den. Denna funktion kallas kommentarbibliotek och är ansluten till ditt konto vilket innebär att du hittar dina sparade kommentarer i alla dina kurser. Du kan redigera kommentarerna när du vill, både i kommentarbiblioteket och efter att du har valt en från biblioteket, innan studenten ser dem.

Skärmdump SpeedGrader översikt. 1 vid resultat, 2 vid inlämningstid, 3 vid kommentarsfält.

Visa resultat

Quizets resultatdel visar information om studentens inlämning, resultatet inkluderar procentsats [1], antal poäng [2] och tid för att göra klart försöket [3]. Om några frågor kräver manuell bedömning kommer en varning visas [4]. När den manuella bedömningen är klar uppdateras antalet poäng och omdömet i procent.

Skärmdump Inzoomad på inlämning. Från vänster: Procent, poäng och maxpoäng, tid. Varning under.

Manuell bedömning av enskilda delar

Frågor/svar som kräver manuell bedömning visas med en grå rand [1].

För att ge ett svar max antal poäng, välj check [2]. För att ge ett svar noll poäng, välj kryss [3]. Du kan även använda pilarna för att höja eller sänka poängen [4].  

Skärmdump bildinlämning quiz. 1 bild, 2 bock-knapp, 3 kryss-knapp, 4 poängruta med pilar.

Ändra omdöme

Om du upptäcker att det du markerat som korrekt svar är fel kan du ändra omdömet på en redan bedömd fråga genom att trycka på knappen "Ombedöm" (Regrade) och välja ett nytt korrekt svar. Här kan du också bestämma hur du ska poängsätta frågan för dem som har svarat på en felaktig fråga.

Skärmdump Rättad flervalsfråga. Knappen Regrade under frågan markerad.

När du är klar med bedömningen

När du är klar med bedömningen kan du välja att visa omdöme, anteckningar och kommentarer samt studenternas egna svar för studenterna. Detta görs på två ställen: i inställningarna för quizet och i SpeedGrader.

Gå till bygg-vyn för quizet och öppna inställningarna. Stäng av inställningen "Begränsa visning av studentresultat".

Gå sedan till SpeedGrader och klicka på symbolen som ser ut som ett överstruket öga i det övre högra hörnet. Välj “Offentliggör omdömen” (Post grades). Därefter väljer du “Alla” (Everyone) och klickar på “Offentliggör ” (Post).

Nu syns omdöme och kommentarer för studenterna, både per fråga och för hela quizet.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-17