Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samlingsnyhet om uppdaterade Canvasfunktioner sedan HT21

Publicerad 2022-06-17

Sedan hösten 2021 har ett antal funktioner i Canvas uppdaterats. De funktioner som bland annat har uppdaterats är SpeedGrader och New Quizzes.

Funktioner som ändrats

  • Ordräkning i SpeedGrader för inlämnad text.
  • Position av frågor vid Stimulans i New Quizzes.
  • Snabbare tillgång till att bygga quiz i New Quizzes.
  • Ändra datum på flera uppgifter samtidigt.
  • New Quizzes dyker upp i Att göra listan för lärare.

Ordräkning i SpeedGrader för inlämnad text

Det är nu möjligt att se antalet ord i textbaserade inlämningsuppgifter direkt i SpeedGrader. Denna funktionalitet stödjer de vanliga filtyperna men gäller enbart för textbaserade inlämningar och inga andra typer, exempelvis en bedömd diskussion.

Läs mer om SpeedGrader i Canvas .

Position av frågor vid Stimulans i New Quizzes

Du som lärare har nu möjlighet att placera dina frågor efter stimulans-texten i stället för till höger om den. Detta kan underlätta om du till exempel vill att studenterna ska läsa igenom en text eller granska en bild innan de svarar på frågan.

Standard är fortfarande att frågorna är till höger om stimulans-texten.

Läs mer om Frågetypen Stimulans i New Quizzes .

Snabbare tillgång till att bygga quiz i New Quizzes

Du kan nu komma åt dina quiz i New Quizzes snabbare genom att direkt komma åt bygg funktionen utan att behöva gå via uppgiftsinställningarna. Nu kan du trycka på de tre prickarna ute till höger (“Hantera"-menyn) och välja "bygg” för att komma åt ditt quiz. Tidigare behövde du trycka på ditt quiz, gå förbi uppgiftsinställningarna och sedan trycka på bygg-knappen.

Läs mer om att Skapa ett quiz .

Ändra datum på flera uppgifter samtidigt

Det är nu möjligt att ändra inlämningsdatum och tillgänglighetsperiod på flera uppgifter samtidigt. Gå till Uppgiftssidan, tryck på Uppgiftsinställningar (de tre prickarna uppe till höger) och välj “Redigera uppgiftsdatum”. Där kan du se en lista över alla uppgifter och deras inlämningsdatum samt tillgänglighetsperiod och välja om dessa ska ändras för en eller flera uppgifter.

Det som nu är möjligt är att:

  • redigera alla datum en och en
  • flytta fram datumen för alla valda uppgifter samtidigt (i hela dagar)
  • massradera datumen från valda uppgifter.

Läs mer om Tillgänglighetsperiod och inlämningsdatum .

New Quizzes visas i Att göra-listan för lärare

När studenterna lämnat in en uppgift i New Quizzes som kräver manuell bedömning kommer den att dyka upp i Att göra-listan för lärare. Detta ger dig en bättre indikator om du behöver göra en manuell bedömning av studenternas inlämning. Studenterna kommer inte se sina inlämningar som rättade till dess att du manuellt bedömt dem.

Läs mer om att Bedöma resultat från New Quizzes i Canvas .