Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sandbox

En sandbox är ett tomt Canvasrum där du som lärare kan testa saker i Canvas utan att påverka studenter. Sandboxen är en individuell yta som passar väl till utvecklingsarbete eftersom du enkelt kan flytta det färdiga arbetet till ett annat rum i Canvas.

Få en egen Sandbox

Den anställd på KTH som önskar kan få en egen Sandbox, ett tomt Canvasrum, där man kan testa och lära sig om Canvas utan att påverka andra. Sandboxen är initialt tom bortsett från sex teststudenter som är fiktiva "personer" och där för att det ska gå att lära sig om grupphantering m.m. i Canvas.

Om du önskar skapa en sandbox kontakta it-support@kth.se .

Importera mall till din sandbox

Om du önskar att din sandbox ska se ut som ett kursrum eller examinationsrum när du övar kan du importera mallen du önskar till din sandbox. KTHs olika mallar hittar du genom att i Canvas Common söka på "kth template". Klicka på den mall som du vill använda och välj "Importera/Ladda ned" (Import/Download), välj vilket rum materialet ska laddas ned till och bekräfta.

För en mer utförlig guide: hur du laddar ned från Canvas Common (community.canvaslms.com) .

Nu kan du gå tillbaka till Canvasrummet där det nedladdade materialet återfinns tillsammans med eventuellt redan existerande material. Redigera så att du enbart har kvar det som är relevant för din kurs.

Gör utvecklingsarbete i din Sandbox

Som lärare kan det generellt vara bra att alltid påbörja arbetet med exempelvis examinerande uppgifter i en sandbox. Där finns det större möjligheter att låta kollegor ge återkoppling och testa uppgiften så att den fungerar som tänkt utan risk för att studenter ser det som testas. Läs mer om hur du bjuder in en kollega till din sandbox .

När du arbetat klart i sandboxen med material till en kurs eller examination kan du enkelt flytta materialet från sandboxen till ett annat Canvasrum, exempelvis aktuellt kursrum eller examinationsrum.

Läs mer om: