Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

11 Genomföra tentamen

Ingår i process

Hantera skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd

Starthändelse

Examinationsdagen infaller

Resulterar i

Inlämnad tenta ligger i respektive skolas tentaskåp

Aktörer

Tentafunka

Beskrivning

Vid examinationstillfället säkerställer Tentafunka att studenten får beviljat stöd och kan tentera enligt KTH:s tentamensregler.

Rutin KTH Campus

Tentafunka samlar in och prickar av samtliga tentor, lägger dessa i respektive skolas fack i tentamensskåpet i KTH Entré.

Tentamensvakt ser till att ronderande lärare släpps in i sal/skrivrum.

Beskriven av

Tentafunka, april 2021

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-24
1 Lägga grundplan för tentaperiod
2 Planera för kompensatoriskt stöd på kurs
3 Begära funkastöd för annan examination
4 Anmäla till salsexamination
5 Anmälan om p-stöd och hjälpmedel
6 Bevilja eller avslå stöd för individ
7 Informera Tentafunka inför planering
8 Planera för genomförande
9 Ladda upp tentalydelse i KTH box
10 Informera om salsplacering
11 Genomföra tentamen