Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

1 Lägga grundplan för tentaperiod

Ingår i process

Hantera skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd

Starthändelse

Schema för påföljande termin är publicerat

Resulterar i

Grundplan för kommande termin är upplagd

Aktörer

Tentafunka

Beskrivning

När schemat släppts startar tentafunkas planering av personalbemanning och bokning av lokaler för kommande termins tentamenstillfällen.

De tentamensvakter som kan anlitas har förutom grundutbildning för vakter även en påbyggnadsdel för genomförande av tentafunka och andra för situationen relevanta påbyggnadskurser.

Stöd

"Sök schema" i TimeEdit

Beskriven av

Tentafunka, april 2021

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-07
1 Lägga grundplan för tentaperiod
2 Planera för kompensatoriskt stöd på kurs
3 Begära funkastöd för annan examination
4 Anmäla till salsexamination
5 Anmälan om p-stöd och hjälpmedel
6 Bevilja eller avslå stöd för individ
7 Informera Tentafunka inför planering
8 Planera för genomförande
9 Ladda upp tentalydelse i KTH box
10 Informera om salsplacering
11 Genomföra tentamen