Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

6 Bevilja eller avslå stöd för individ

Ingår i process

Hantera skriftlig salsexamination för tentander med kompensatoriskt stöd

Starthändelse

Individ har ansökt om godkännande av stöd på kursens tentor

Resulterar i

Individ har fått beslut

Aktörer

Examinator, tentand

Beskrivning

Denna aktivitet gäller endast de kurser där beslut på hel kurs inte tagits.

Tentand med rekommenderat pedagogiskt stöd (p-stöd) kontaktar examinator för godkännande av p-stöd för examinationstillfället.

Examinator beslutar om eventuellt avslag av rumsliga stöd (r-stöd).

Examinator beviljar eller avslår denna ansökan direkt till student med hjälp av mall för Begäran om anpassad examinationsform. Som stöd kan examinator i tjänsten Kursdeltagare se alla registrerade på kursen, inklusive funkakod på individnivå.

Stöd

Mall för begäran om anpassad examinationsform

KTH Box

Beskriven av

Tentafunka, april 2021

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-07
1 Lägga grundplan för tentaperiod
2 Planera för kompensatoriskt stöd på kurs
3 Begära funkastöd för annan examination
4 Anmäla till salsexamination
5 Anmälan om p-stöd och hjälpmedel
6 Bevilja eller avslå stöd för individ
7 Informera Tentafunka inför planering
8 Planera för genomförande
9 Ladda upp tentalydelse i KTH box
10 Informera om salsplacering
11 Genomföra tentamen