Till innehåll på sidan

Anta till forskarutbildning

I antagningsordningen anges att anställning som doktorand är den huvudsakliga studiefinansieringen för doktorander vid KTH och att rektor beslutar om andra former för studiefinansiering. Den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. En anmälan till forskarutbildning hanteras enligt processmodellen och aktivitetsbeskrivningarna nedan. Dessa är ett stöd till dig som arbetar med någon del av antagning till forskarutbildning.

Sökande antas till utbildning med licentiatexamen eller doktorsexamen som målexamen och antagning sker till ett ämne. Vid KTH antas doktorander även till ett doktorsprogram eller till ett program inom ett utbildningssamarbete.

Anta till forskarutbildning, processmodell och aktivitetsbeskrivningar

Länk till Processmodell (pdf 181 kB)

Aktivitetsbeskrivningar

Revidering av aktivitetsbeskrivningarna pågår.

Styrande dokument

7 kap. 34-41 §§ högskoleförordningen

Rektorsbeslut V-2019-0237 Antagning till utbildning på forskarnivå (pdf 56 kB)

Antagningsordning till utbildning vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH:s styrdokument)

Information om eISP-systemet och formulär för ansökan om användarprofil (dvs behörighet)

Här finns information och formulär

Frågor ställs till eISP-support via e-post: e-isp@kth.se

Doktorandanställning

Revidering pågår.

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef GVS/EDO

Processledare

Margareta Karlsson, utredare GVS/PKF

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-04