Till innehåll på sidan

Beslutsmallar

Beslutsmallar för process ändra i kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok

Till startsidan för process Ändring av kursplan och kompletterande kursuppgifter i Ladok

Mallar för att ändra kursplan

Beslutsmallarna finns som stöd när uppgifter i en kursplan ska ändras. Undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras. Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av ledningskansliet  GVS/MO.

Vid vissa ändringar ska beslut inklusive bilaga skickas till ladok@kth.se . Av mallen framgår för vilka ändringar det gäller. När ändringar registrerats i Ladok meddelas skolan och överföring sker till Kopps. Övriga ändringar uppdateras i Kopps av skolan. När alla ändringar är genomförda ska den nya kursplanen godkännas i Kopps.

Mallar för e-signering

Beslut - Ändring av kurs (e-signering) (docx 78 kB)

Bilaga - Ändring av uppgifter i kursplan (e-signering) (docx 77 kB)

Mall för manuell hantering

Beslut och bilaga - Ändring av kursplan (manuell hantering) (docx 93 kB)

Beslutsmallar ändring av kompletterande kursuppgifter i Ladok

Beslutsmallarna finns som stöd när kompletterande kursuppgifter ska ändras. Undvik att spara ner mallar eftersom de kan komma att uppdateras. Frågor om mallarna och hur de ska användas besvaras av ledningskansliet  GVS/MO.

Beslut med bilaga skannas och skickas till ladok@kth.se . När ändring registrerats i Ladok meddelas skolan.

Mallar för e-signering

Beslut - Ändring av kompletterande kursuppgifter (e-signering) (docx 79 kB)

Bilaga - Ändring av kompletterande kursuppgifter (e-signering) (docx 69 kB)

Mall för manuell hantering

Beslut och bilaga - Ändring av kompletterande kursuppgifter (manuell hantering) (docx 88 kB)

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-29