Tilldela KTH-stipendier för sökande till KTH:s masterprogram

Lärosätena tilldelas stipendiemedel från regeringen för att stödja rekrytering. Stipendierna används till att täcka studieavgiften för avgiftsskyldiga studenter. Det finns även privata stipendiemedel som KTH kan disponera. Varje år utdelas ett antal stipendier. En ansökan om stipendium ska hanteras enligt processmodellen nedan. Om du är involverad i någon del av nomineringsprocessen så kan sidan och processmodellen vara till hjälp.

Processen startar i och med att handläggare på AUA/antagningsgruppen matchar inkommen stipendieansökan med anmälan till utbildningsprogram. Därefter sker handläggning enligt processmodellen och information på länkade webbsidor (se nedan). Processen avslutas när alla som ansökt om stipendium har fått besked och studenter antagna till utbildning på KTH med tilldelat stipendium kan registrera sig och påbörja studierna.

Tilldela KTH-stipendier för sökande till KTH:s masterprogram (processmodell)

Öppna/ladda upp processmodell version 2.0 (pdf 18 kB)

Tidplan 2019

Tidplan 2019

Övrig information

Om styrgruppen för stipendier, fördelningsgrupper, instruktioner för rekommendation

Information om KTH Scholarships till presumtiva studenter

Processledning

Processägare

Katarina Jonson Berglund, avdelningschef, GVS/EDO/AUA

Processledare

Kimberly Cheng, antagningshandläggare, GVS/EDO/AUA

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-19