Till innehåll på sidan

ABE skolans inköpsansvarig

Publicerad 2023-05-10


Enligt Universitetsdirektörens tidigare beslut, flyttades fr.o.m 2023-05-01 inköpsansvarigas organisatoriska hemvist till upphandlingsgruppen på KTH. Skolorna får fortsatt dedikerat stöd i inköpsfrågor och ABE skolans inköpsansvarig kommer även i fortsättningen vara Anders Blomqvist.

Vid frågor kring inköp kontakta inkop@abe.kth.se
 

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist
infrastrukturansvarig 087908674