Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ABE-skolans verksamhetsplan för 2023-2025 är fastställd

Foto: iStock
Publicerad 2023-02-15

ABE-skolans verksamhetsplan för 2023-2025 är nu fastställd. Verksamhetsplanen är väl förankrad och prioriterar insatser som bidrar till att nå skolans konkreta mål. Skolchef Björn Berggren berättar om tankarna bakom årets aktiviteter och vad nästa steg är.

Vad är tankarna bakom den nya verksamhetsplanen?

Syftet med verksamhetsplanen är att koppla de mål vi har på ABE-skolan till ett antal nyckelaktiviteter för att uppnå dessa mål, där varje aktivitet har en ansvarig person. Om jag skulle välja några mål som är speciellt viktiga handlar det om att attrahera och utveckla framtidens ledare inom ABE-skolan och akademin i stort. Både genom att rekrytera de bästa och kompetensutveckla de medarbetare vi har.

Verksamhetsplanen sträcker sig över två år (2023-2025) medan aktiviteterna som planen beskriver gäller bara för i år. Vad innebär det?

Under hösten kommer arbetet med den nya utvecklingsplanen att sättas igång, vilket i sig är väldigt spännande. Detta har gjort att vi i denna verksamhetsplan valt att fokusera på att arbeta med de aktiviteter vi tidigare har identifierat för att komma i mål med dessa.

Björn Berggren

Hur har verksamhetsplanen tagits fram?

Arbetet med verksamhetsplanen har pågått sedan i höstas och vi har fått inspel och kommentarer från flera olika håll. Engagemanget har varit stort från bland annat ledningsrådet där prefekterna, grundutbildningsansvarig (GA) och forskarutbildningsansvarig (FA) samt vice GA och vice FA ingår, skolkollegiet, ABE-skolans strategiska råd, m.fl.

Vad är nästa steg?

Vi kommer att fortsätta arbeta med att göra ABE-skolan till en skola i absolut världsklass, inte minst genom att utveckla vår utbildning och den forskning vi gör.