Till innehåll på sidan

Avdelningschef utsedd för Avdelningen för hållbara byggnader

Publicerad 2021-12-07

Prefekten för Institutionen för byggvetenskap har beslutat i samråd med skolchef att utse Kjartan Gudmundsson till avdelningschef för avdelningen för Hållbara byggnader (AFT) från och med 1 januari 2022 och tillsvidare fram till dess att ett nytt beslut fattas.

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590

Avdelningschefens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning .