Till innehåll på sidan

Beslut om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH)

Publicerad 2022-06-23

Rektor har beslutat om avveckling av högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH).
Sista antagningsomgång som genomförs är inför studiestart HT2022.
Årskurs 1 ges sista gången läsåret 2022/2023 och årskurs 2 ges sista gången läsåret 2023/2024.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) ansvarar för beslut om avveckling av kurser, för att övergångsbestämmelser tas fram och för att studenter informeras. När kurser avecklas ska studenter som tidigare registrerats på kurs ges två år att slutföra kursen.

Möjlighet att vid KTH studera byggproduktion kvarstår inom högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik och design (TIBYH). Viss samläsning av kurser finns med högskoleingenjörsutbildningen vilket underlättar för studenter att slutföra utbildning efter beslut om avveckling.

Högskoleutbildning i byggproduktion (TBYPH)

Högskoleutbildningen inom Byggproduktion på KTH är en tvåårig yrkesinriktad utbildning. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 års heltidsstudier. Utbildningens språk är svenska. Alla kurserna är obligatoriska kurser i teoretiska och samhällsbyggnadstekniska ämnen. Ett antal kurser på utbildningen innehåller praktiska och verklighetsnära moment såsom övningar, seminarier, laborationer, fältövningar, studiebesök och projektuppgifter med stark koppling till förekommande arbetsuppgifter i yrkeslivet.