Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut om etablering av centrumbildning KTH Environmental Humanities Lab, EHL

Publicerad 2022-09-06

Rektor beslutar att etablera KTH Environmental Humanities Lab, EHL, som centrumbildning med mandatperiod 2023-01-01 – 2027-12-31. ABE-skolan utses till värdskola för KTH Environmental Humanities Lab. I samband med detta har Marco Armiero utsetts till centrumföreståndare med mandatperiod t.o.m 2028-03-31.

 har sedan starten 2012 varit världsledande inom sitt område – humanistisk kunskap kring miljö och klimat. Missionen är att utveckla kunskap och samverkan kring samhälleliga utmaningar i de globala hållbarhetsmålens anda. Social transformation – omställning -- är EHL:s expertis och fokus ligger på klimatförändringar, migration, rättvisa och rättvis förändring, urbana utmaningar, naturresurser, policy och styrning (environmental governance).

Med uppväxlingen av Environmental Humanities Lab till ett fullskaligt centrum vill KTH stärka den befintliga EHL-verksamheten och därigenom påskynda integreringen av humanistisk och teknisk kunskap i lärosätet. KTH:s styrkeposition som teknisk fakultet med dess rika flora av kurser, utbildningsalternativ och forskningsområden med spets borgar för att kunna driva på kunskapsuppbyggnaden och transformationen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt byggs successivt EHL vidare kring den ursprungliga kärnan ”miljö” och utvecklar konceptet med integrativ humanistisk kunskap kring klimat, energi, data, medier och urbana frågor.