Till innehåll på sidan

Beslut om förordnande av vice skolchefer vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Publicerad 2022-03-14

Rektor har beslutat om att förordna professor Björn Berggren som 1:a vice skolchef (tillika ställföreträdare för skolchefen) och forskare David Nilsson som 2:a vice skolchef. Mandatperioden gäller från och med den 1 mars 2022 och längst till och med den 28 februari 2026.
Skolchef Muriel Beser Hugosson har sedan tidigare fått fortsatt förtroende i ytterligare en fyraårsperiod. Mandatperioden sträcker sig från den 1 januari 2022 till den 31 december 2025.

1:a vice skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Björn Berggren

Björn Berggren  är professor i företagsekonomi och hans huvudsakliga forskningsintressen är entreprenörskap, fastigheter, samt lokal och regional utveckling. Under de senaste åren har han forskat kring hur det förändrade banklandskapet påverkat möjligheterna att starta och driva företag i olika delar av Sverige. Han har även intresserat sig för fastighetsförmedling och bostadsmarknaden.

Björn är programansvarig för doktorsprogrammet Samhällsbyggnad; management, ekonomi och juridik. Han är också sedan 2020 ansvarig för KTH:s strategiska arbete i Sydostasien. Tidigare har han varit programansvarig för kandidatprogrammen i fastighet och finans samt fastighetsutveckling med förmedling. Björn har under drygt 20 års tid undervisat vid flera svenska universitet inom områdena entreprenörskap, finansiering och marknadsföring.

2:a vice skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

David Nilsson

David Nilsson är docent i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö och har under de senaste 17 åren forskat kring frågor om vattenförsörjning framförallt i låginkomsländer. Fokus har varit på innovation och socioteknisk förändring, men även globalisering, imperialism och bistånd. Tidigare har David jobbat i privat sektor som konsult, på biståndsmyndigheten Sida, och på den svenska ambassaden i Nairobi, Kenya.

Han blev 2017 utsedd till föreståndare för KTH Vattencentrum, en samarbetsplattform kring vatten tillsammans med partners inom industri, myndigheter och andra forskningsinstitutioner. Att skapa samarbeten utanför akademin, och att låta kunskap komma till användning i att möta samhällsutmaningar, är saker som ligger David varmt om hjärtat.

Skolchef vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Muriel Beser Hugosson

Muriel Beser Hugosson  är professor i transportmodellering med ett specifikt forskningsintresse för att utveckla prognosmodeller för att kunna förutse hur samhället reagerar på olika förändringar. Exempelvis hur en supermiljöbilspremie påverkar vid nybilsköp eller hur en förbättring av kollektivtrafiken påverkar hur personer väljer att resa till arbetet. Hon har bl.a. varit djupt involverad i framtagandet av Stockholms trängselskattesystem.

Muriel är skolchef på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad sedan 2016. Tidigare har hon varit vice skolchef, prefekt för institutionen för transportvetenskap och föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS). Hon kom tillbaka till KTH från näringslivet 2009 som vice föreståndare för Centrum för transportstudier (CTS).

Enligt arbetsordning vid KTH beslutar rektor om att utse vice skolchef. Skolchef Muriel Beser Hugosson har föreslagit förordnande av de nya vice skolcheferna för rektor efter förankring med skolorganisationen, den av rektor inrättade permanenta nomineringsgruppen för skolchef och vice skolchef samt med rektor. Förslagen på förordnande har samverkats i den centrala samverkansgruppen.