Till innehåll på sidan

Beslut om koordinator för exportkontrollfrågor

Publicerad 2022-01-13

Skolchef beslutar att utse Franziska Sperling till skolans koordinator för exportkontrollfrågor.

Franziska Sperling
Franziska Sperling
administrativ samordnare 087908656

Skolans koordinator ska:

  • Årligen sammanställa skolans försäljning av exportkontrollerade produkter och rapportera det till exportkontrollfunktionen vid avdelningen för forskningsstöd.
  • Skicka kopior på kommersiella dokument (fakturor, leveranssedlar etc.) och annan dokumentation som särskilt rör transaktioner av exportkontrollerade produkter, inklusive tekniskt bistånd, till exportkontrollfunktionen vid avdelningen för forskningsstöd.
  • Informera skolchef om skolans exportkontrollsituation.
  • Vara skolans kontaktperson för exportkontrollfrågor gentemot andra anställda på KTH.
  • Meddela exportkontrollfunktionen vid forskningsstöd när någon verksamhet inom skolan kräver särskilt stöd kring exportkontroll.
  • Alltid meddela exportkontrollfunktionen när verksamheten innefattar krigsmateriel eller när information mottagits om att den avsedda slutanvändaren av en sak, programvara eller information ska använda produkten i militära syften, för någon aspekt av massförstörelsevapen eller för cyberövervakning.

Rektor har i beslut V-2021-0715 fastställt styrdokumentet ”Uppgifter och beslutanderätt inom exportkontroll”. Styrdokumentet reglerar uppgifts- och ansvarsfördelningen inom universitets arbete inom exportkontroll. Genom styrdokumentet ges skolchefen i uppgift att utse en koordinator för exportkontrollfrågor inom skolan.