Till innehåll på sidan

Beslut om miniminivå på procentsats vid konteringar

Publicerad 2020-10-21

Skolchef har beslutat att miniminivån på procentsatsen vid konteringar är 5 %. Därefter sker konteringen stegvis i 5% intervaller, ex. 10%, 15% osv. Undantag kan ske vid slutrapportering av externa projekt eller om det finns avtal med en specifik angiven procentsats. Beslut om miniminivå på procentsats vid konteringar.

Förslaget från ekonomiansvarig har beretts inom skolans prefektgrupp och i samråd med skolledningen. Att införa en miniminivå för konteringar underlättar för både projektledare och ekonom i frågor om bemanning och uppföljning.

Kontakt