Till innehåll på sidan

Beslut om Strategiska rådets sammansättning 2022-2025 vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Publicerad 2022-03-29

Sammansättningen av ABE-skolans strategiska råd för mandatperioden 2022 - 2025 är nu klar.

Skolchefens strategiska råd

Rådet är rådgivande organ till skolchefen i viktigare ärenden som rör skolans organisation, utvecklingsplan, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, övergripande frågor rörande utbildning samt andra ärenden av stor vikt för skolan som skolchefen bedömer att strategiska rådet bör rådfrågas om.

Det strategiska rådets mandatperiod upphörde vid årsskiftet 2021/2022. Processen med att utse ett nytt strategiskt råd vid skolan pågick under hösten 2021 och tidig vår 2022. Lärar- och forskarrepresentanter är utsedda genom val som genomfördes 18-19 oktober 2021.

Sammansättning för ABE-skolans strategiska råd mandatperioden 2022-2025

Ledning

 • Muriel Beser Hugosson, skolchef, ordförande

Externa representanter

 • Åsa Domeij, Axfood AB
 • Johan Dozzi, Tyréns AB
 • Emelie Grind, Järfälla kommun

Lärar- och forskarrepresentanter

 • Ulrika Gunnarsson Östling, SEED
 • Per Högselius, Filosofi och historia
 • Mattias Höjer, SEED
 • Daniel Koch, Arkitektur
 • Eva Liedholm Johnsson, Fastigheter och byggande

Teknisk/administrativ representant

 • Marta Marko Tisch, skolkansliet

Adjungerad

 • Leif Kari, KTH:s vicerektor för utbildning, adjungerad

Sekreterare

 • Emelie Blomgren, skolkansliet

Studeranderepresentanter

Studeranderepresentanter utses av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) i enlighet med 7 § studentkårsförordningen (2009:769).