Till innehåll på sidan

Beslut om utseende av grundutbildningsansvarig och vice grundutbildningsansvarig år 2021

Publicerad 2020-12-17

Skolchef beslutar att vice grundutbildningsansvarig (vice GA) Malin Åberg Wennerholm tar över uppdraget som grundutbildningsansvarig (GA) för arkitektur och samhällsbyggnad från och med 2021-01-01 fram till och med 2021-12-31. Nuvarande grundutbildningsansvarig (GA) Kjartan Gudmundsson tar över uppdraget som vice grundutbildningsansvarig (Vice GA) under samma period.

Beslutet följer tidigare organisationsbeslut om att rotation mellan huvudansvarig och delansvarig sker årsvis under den fyraåriga mandatperioden.

Från och med årsskiftet 2018/2019 förändrades grundutbildningsorganisationen inom skolan på uppdrag av rektor. Efter samråd med rektor och prodekanus har skolan numera en huvudansvarig för skolans grundutbildning samt en delansvarig (vice) med ansvar för ämnesspecifika delar av grundutbildningen. Ansvarsfördelningen återfinns i skolans besluts- och delegationsordning .

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson
universitetslektor 087906590