Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut om utseende av impactansvarig vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Publicerad 2022-06-22

Ställföreträdande skolchef beslutar att utse 2:a vice skolchef docent David Nilsson till impactansvarig för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad från 1 juli 2022 tills vidare fram till dess att ett nytt beslut fattas.

David Nilsson utsågs i mars 2022 till ny 2:a vice skolchef för skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Han tillträdade i samband med detta en helt ny roll på skolan som ansvarig för kommunikation, samverkan och impact.

Läs mer här: Skolans nya ansvarig för kommunikation, samverkan och impact vill skapa en sammanhållen berättelse