Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Besluts- och delegationsordningen har ändrats

Publicerad 2022-09-22

ABE-skolans besluts- och delegationsordning reviderades 21 september 2022 med flera förändringar:

  • De delar som handlar om forskningsavtal har flyttats till ett separat dokument: ”Skolchefens vidaredelegationer avseende forskningsavtal (enligt beslut A-2022-2038)”
  • Skolchefen får rätt att teckna avtal med extern part om att använda forskningsinfrastruktur. Prefekt har också rätt att besluta om avtal om forskningsinfrastruktur upp till ett värde under fem miljoner kronor.
  • Centrumföreståndares beslutsrätt har uppdaterats i enlighet med ”Riktlinje om hantering av centrum inom forskning (enligt rektors beslut V-2022-0046)”.

Ändringarna har beslutats av Björn Berggren, ställföreträdande skolchef.

Besluts- och delegationsordning