Till innehåll på sidan

En ingång för alla forskningsavtal

Pixabay
Publicerad 2020-08-26

Har du som forskare beviljas forskningsfinansiering eller har en idé om ett samarbete? Från 1 september 2020 införs en ny rutin som innebär en ingång för all hantering av forskningsavtal på skolan. Syftet är att stötta forskaren i hanteringen av forsknings- och samverkansavtal och att göra processen både tydligare och effektivare.
Den nya ingången är avtalssamordning@abe.kth.se.

Johanna Stellan, ABE-skolans administrativa chef, är positiv till utvecklingen: "Genom att samordna hanteringen av forskningsavtal på skolnivå kommer vi att få en snabbare process som gynnar hela verksamheten - det blir lättare att få svar på frågor om avtalshantering och forskningssamverkan och forskare kommer att få snabbare återkoppling om var i processen avtalet befinner sig."

Johanna Stellan (Foto: KTH)

KTH:s skolor har tillsammans med avdelningen för forskningsstöd (RSO) sett över avtalssamordningen inom myndigheten för att säkerställa att avtalshanteringen kopplat till forskningsfinansiering blir effektivare och processen kan hanteras snabbare.

Avtalssamordningsfunktionen på skolan kommer att agera som en länk till RSO vid initiering av ärenden som kräver juridisk granskning/förhandling och som ska beredas centralt på KTH. Gruppen affärsjuridik inom forskningsstöd upprättar, granskar och förhandlar avtal mellan KTH och företag, organisationer och myndigheter.