Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Etablering av centrumbildningen Road2Science 3.0 samt signering av konsortialavtal

Publicerad 2024-02-09

Rektor beslutar att etablera det rubricerade centrumet Road2Science 3.0 (R2S 3.0)
samt signera konsortialavtalet för VägTeknik.
Centrumets mandatperiod sträcker sig mellan 2023 - 2032 och som föreståndare föreslås Nicole Kringos, ABE-skolan.

Road2Science 3.0 etableras för att vara en nod inom det nya kompetenscentrumet Vägteknik som startade den 1 januari 2023 och har en tidsram på 12 år, med en utvärdering vartannat år. Centrumet är baserat på deltagande från Sveriges fyra tekniska universitet (KTH, Chalmers, Lund och Luleå) samt VTI och kommer att stödjas av Trafikverket.

Road2Science 3.0 kommer att ta ansvar för att koppla relevanta pågående och nya KTH-aktiviteter till centret, stimulera tillräckligt med forskningsförslag från KTH-noden och säkerställa aktivt engagemang från KTH-forskare och dess partners till centret.

Styrgruppen har följande sammanfattning med mandatperiod 2023-2032:

  • Eva Gustavsson, Trafikverket (ordförande)
  • Nicole Kringos, KTH
  • Holger Wallbaum, Chalmers
  • Anita Ihs, VTI
  • Annika Mårtensson, LTH
  • Charlotta Johansson, LTU