Förändrad grundutbildningsorganisation inom skolan - nya ansvarsroller

Publicerad 2019-02-13

Från och med årsskiftet 2018/2019 förändras grundutbildningsorganisationen inom skolan på uppdrag av rektor. ABE-skolan kommer framöver att ha en grundutbildningsansvarig (GA) med huvudansvar för skolans grundutbildning samt en delansvarig (vice GA) med ansvar för ämnesspecifika delar av grundutbildningen. Rotation mellan huvudansvarig och delansvarig kommer att ske årsvis under en fyraårig mandatperiod.

ABE-skolans grundutbildningsorganisation under 2019

Skolchefen har beslutat att utse Malin Åberg Wennerholm till en av två ansvariga för grundutbildningen inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad under perioden 2019-01-01 - 2022-06-30. Kjartan Gudmundsson är sedan tidigare utsedd till grundutbildningsansvarig inom skolan.

Under år 2019 kommer Kjartan Gudmundsson att fortsätta som grundutbildningsansvarig (GA) och Malin Åberg Wennerholm att inneha rollen som vice grundutbildningsansvarig (vice GA). Malin kommer i sin roll att ha ansvar för grundutbildningen inom ämnesområdet arkitektur.

Årets innevarande GA representerar skolan i GA-gruppen centralt på KTH, vid kvalitetsdialoger m.m. GA delegerar beslutsrättigheter till vice GA för de program som vice GA representerar (se bild för år 2019 års ansvarsfördelning).

Bakgrund

Förändringen kommer efter att KTH har beslutat att varje skola framöver enbart får ha en grundutbildningsansvarig (GA). ABE-skolan har tidigare haft två grundutbildningsansvariga (ansvariga för grundutbildning inom Arkitektur respektive Samhällsbyggnad). Inför år 2019 har därför en arbetsgrupp på skolan utrett hur kvaliteten i Arkitektutbildningen kan säkerställas både organisatoriskt och funktionsmässigt framöver. Den nya övergripande organisationen av GA-funktionen i form av rollerna GA och vice GA beslutas för att säkerställa kvaliteten i grundutbildningen och ansvaret för de två huvudområden som finns specifikt inom skolan: Arkitektur och Samhällsbyggnad.