Till innehåll på sidan

Ny handläggningsordning inom forskarutbildningen - öppna en studieplats

Publicerad 2020-06-26

Från och med den 1 september 2020 införs en ny handläggningsordning inom forskarutbildningen rörande öppnandet av en studieplats.

Innan antagningsprocessen till forskarutbildningen kan påbörjas måste en studieplats öppnas. Det sker genom att ett initieringsbrev lämnas in till forskarutbildningshandläggarfunktionen för FA:s beslut om öppnande av studieplats. Beslut om att en studieplats öppnats måste alltid föregå inlämnandet av ansökningshandlingar.

Finansieras studieplatsen genom en anställning skall studieplatsen öppnas innan rekryteringen kan påbörjas.

Vid frågor vänligen kontakta forskarutbildningshandläggarfunktionen på fouhandl@abe.kth.se