Till innehåll på sidan

Nya ansvariga för strategiska samarbeten i Latinamerika

Publicerad 2020-09-29

Rektor beslutar att utse två akademiskt ansvariga för KTH:s övergripande strategiska samarbeten i Latinamerika under perioden 1 oktober 2020 - 31 december 2021. En av dessa är universitetslektor Miguel Brandao. Uppdraget uppgår till en omfattning om 10 %.

Miguel Mendonca Reis Brandao
Miguel Mendonca Reis Brandao
universitetslektor 087906181

KTH har omfattande samarbete med olika aktörer i Latinamerika inom såväl utbildning och forskning. Samarbetena är främst koncentrerade till Chile, Mexiko, Brasilien samt Colombia, men även andra länder inom regionen omfattas.

Samarbetet motiveras bland annat av i) ett ökat antal inresande avgiftsskyldiga studenter från främst Mexiko och Colombia, ii) ett intresse bland utresande studenter att studera på partneruniversitet eller som del av Minor Field Studies samt iii) vilja bland såväl svenska som utländska aktörer att finansiera samt involvera KTH i forskningsprojekt/initiativ i regionen.

Ansvariga akademiker ansvarar för att ta fram en aktivitetsplan samt övergripande planering för kalenderåret. Planen utarbetas tillsammans med ansvariga handläggare vid GVS/EDO/IRO och i samråd med vicerektor för globala relationer.

Även universitetslektor Anders Malmquist, ITM-skolan, har utsett till akademiskt ansvarig för KTH:s övergripande strategiska samarbeten i Latinamerika.