Till innehåll på sidan

Nye rektorn besökte ABE-skolan

Drönardemonstration i DiSa-labbet ledd av doktoranden Juan Camilo Avendaño Castillo.
Drönardemonstration i DiSa-labbet ledd av doktoranden Juan Camilo Avendaño Castillo. Drönare används för att inspektera byggnadskonstruktioner, till exempel betong-element i broar. På bilden syns drönaren framför den svarta bildskärmen.
Publicerad 2023-01-12

Den 19 december besökte rektor Anders Söderholm olika delar av Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Programmet omfattade besök i Labbet för Digital Samhällsbyggnad (DiSa), presentationer av fyra av ABE-skolans forskningscentra och ett besök vid KTH Arkitektur. Deltagare under eftermiddagen var även prorektor Mikael Lindström, avgående prorektor Mikael Östling, ABE-skolans prefekter och skolchefer med fler.

Programmet startade i DiSa-labbets karaktäristiska lokal, med sin höga i takhöjd. Här hälsade 1:a vice skolchef Björn Berggren välkommen. Han presenterade en kort översikt av ABE-skolan, satsningen på DiSa-labbet och skolans prefekter höll korta presentationer av sina respektive verksamheter. Universitetslektor John Leander berättade om forskning inom digitalisering och byggd miljö, och hur de använder material från drönarscanningar och AI-baserade verktyg för att kunna göra statusbedömningar av infrastruktur, till exempel bro-komponenter i betong. Doktoranden Juan Camilo Avendaño Castillo genomförde sedan en spektakulär drönarflygning i lokalen och en kort frågestund följde.

Timme två spenderades i Loungen, Teknikringen 10B, där 2:a vice skolchef David Nilsson berättade om skolans arbete med samverkan. Föreståndarna för fyra forskningscentra fick berätta om sin verksamhet:

  • Kent Eriksson vid Sustainable Finance Lab
  • Sabine Höhler vid Environmental Humanities Lab
  • Zahra Kalantari vid KTH Vattencentrum
  • Vania Ceccato vid Nationellt nätverk Säkraplatser

Under den sista programpunkten besöktes KTH Arkitektur där Malin Wennerholm, vice grundutbildningsansvarig, presenterade skolans utbildning. Gruppen gick sedan vidare till modellverkstaden, där de fick träffa verkstadschef Anna Eklund, studenter som arbetade med projekt och CNC-operatören Alexander Sanning. Turen avslutades med att besöka ritsalarna, där Claes Sörstedt berättade om KTH Arkitekturs program och studenter presenterade pågående projekt.

Det tre timmar långa programmet avslutades med glögg, lussebullar och en vidsträckt utsikt från KTH Arkitekturs takterrass.