Till innehåll på sidan

Nytt förordnande av skolchef för ABE-skolan 2022 - 2025

Publicerad 2021-12-16

Muriel Beser Hugosson får fortsatt förtroende som skolchef i ytterligare en fyraårsperiod. Beslutet togs i onsdags av rektor efter beredning av den permanenta nomineringsgruppen för utseende av skolchefer. Den nya mandatperioden sträcker sig från den 1 januari 2022 till den 31 december 2025.
Vice skolchef Mats Wilhelmsson har valt att inte stå till förfogande ytterligare en mandatperiod.

Muriel Beser Hugosson

Muriel, Hur känns det att bli utsedd till skolchef ytterligare en mandatperiod?

– Det känns jättebra! Jag åtar mig gärna uppdraget en mandatperiod till så det känns förstås roligt att ha fått förfrågan och förtroendet från rektor. Det finns så många spännande frågor, utmaningar och utvecklingsmöjligheter för ABE-skolan som jag vill fortsätta driva.

Vad är nästa steg nu?

– Just nu pågår arbetet med vår verksamhetsplan som ska sätta ramarna för skolans arbete under 2022. Vårt fokus är att skapa en verksamhetsplan som är konkret, framåtriktad och tydligt förankrad i verksamheten. Vi kommer även under kommande år att påbörja arbetet med skolans utvecklingsplan för perioden 2023-2028. Mats och jag har haft ett fantastiskt fint samarbete de senaste åren, det är jag oerhört glad för. En process för att utse ny vice skolchef kommer att påbörjas direkt efter årsskiftet.

Vice skolchef Mats Wilhelmsson har valt att inte stå till förfogande för ännu en mandatperiod och kommer då inte att vara vice skolchef och jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA) längre

Mats Wilhelmsson

Mats, Vad ska du göra istället?

– Jag kommer att ägna mig på heltid åt forskning och undervisning i min “vanliga” roll som professor vid institutionen för fastigheter och byggande. Bl.a. har vi har ett stort forskningsprojekt, Bostad 2.0, på institutionen som jag medverkar i och jag är även aktiv inom projekt i skolans samarbete med Stockholms stad och MIT; Senseable Stockholm Lab. Jag har haft förmånen att få förtroendet att besitta olika ledningsroller under ungefär 18 år, som avdelningschef, proprefekt, centrumföreståndare, och nu vice skolchef och JMLA. Det kändes som att det var dags att göra något annat, men jag är ju kvar på skolan och kommer att följa skolans utveckling med spänning! Jag fortsätter även som vice ordförande i Rekryteringskommittén. Det har varit otroligt intressant och utvecklande att tillsammans med Muriel leda skolan under dessa år.