Premiär för ABE-Nytt!

Publicerad 2019-02-14

Idag lanseras ABE-skolans interna nyhetsbrev som från och med nu kommer att skickas ut till skolans anställda två ggr per månad (varannan torsdag) via mail.

Har du frågor eller idéer gällande ABE-Nytt? Kontakta ABE-skolans kommunikationsansvarig:

Nyhetsbrevet kommer bl.a. att samla nyheter från KTH:s intranät , skolinterna nyheter från ABE-skolans intrasidor  och annan relevant information i ett löpsedelformat som länkar till mer information. Nyhetsbrevet skickas på engelska men den länkade informationen finns även på svenska.

Interna skolnyhetsbrev är ett av stegen i KTH:s nya grepp kring internkommunikation. Lokala nyhetsbrev till medarbetarna på respektive skola kommer inom kort att finnas på samtliga av KTH:s fem skolor.

Från och med den 17 januari 2019 har intranätets startsida  ett nytt informationsflöde med exempelvis administrativa nyheter, ledningsinformation och debatt. Visionen är att intranätet ska vara ett nav för information, där man som anställd kan hitta det mesta man behöver i sin arbetsvardag.

Läs mer: Campi 2018-12-19: Intranätet blir nav för information